Boeken & brochures

 • Dijkversterkingstechnieken

  Taalredactie van een reeks rapporten (2019-2020) over dijkversterkingstechnieken, in opdracht van de POV Macrostabiliteit / Waterschap Rivierenland.

 • DoorNederlands

  Taalredactie van DoorNederlands in opdracht van ThiemeMeulenhoff.

 • De Ondergrond van Rotterdam - deel 1: Vuilwater

  Voor Gemeente Rotterdam ontwikkelde Lijn43 het e-book 'De ondergrond van Rotterdam'. Elk hoofdstuk verschijnt als zelfstandige, interactieve app voor op je tablet.
  Het eerste hoofdstuk gaat over het vuilwatersysteem: wat is er nodig om afvalwater van bedrijven en huishoudens te verzamelen, te vervoeren en te zuiveren? In Rotterdam gebeurt dat allemaal onder de grond. Maak in het e-book kennis met de bewoners van het riool, bekijk een 3D-model van een hoofdgemaal van alle kanten of kom te weten wat er onder de Museumparkgarage te zien is.

 • Van Dale Taalcursussen

  De Van Dale Taalcursus is een volledig nieuwe visuele zelfstudiemethode waarmee je eenvoudig en doelgericht een taal leert. De kleurrijke afbeeldingen helpen je om de stof beter te onthouden. Daarnaast bieden woordenlijsten ondersteuning en kun je met talloze geluidsfragmenten je uitspraak en luistervaardigheid oefenen. Van Dale Taalcursus is beschikbaar in de talen Spaans, Italiaans en Frans. Lijn43 verzorgde de Nederlandse bewerking van deze titels.

 • NL Digitaal omslag

  NL Digitaal

  NL Digitaal behandelt in een canon-achtige opzet 50 essentiële zaken uit de wereld van internet en ICT.

 • Basisregistratie ondergrond BRO

  Zakboekje voor bestuurders

  Zoals onze minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, in het voorwoord schrijft, is betrouwbare en toegankelijke informatie over de samenstelling van de ondergrond van groot belang voor een druk gebruikt land als het onze.

 • Onderwijsmethode ThiemeMeulenhoff - Traject Welzijn

  De afgelopen jaren zijn de beroepsopleidingen voor Maatschappelijke zorg, Pedagogisch werk en Sociaal werk aangepast aan de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. De veranderde eisen aan het beroep en de beroepsuitoefening zijn uitgewerkt in nieuwe kwalificatiedossiers.

 • Bouwen aan inspiratie

  Twee jaar lang stond er iedere maand een column van TNO-directeur Dick Schmidt in Cobouw, het dagblad voor professionals op het gebied van bouw en infrastructuur. Samen geven ze een goed beeld van hoe de bouwwereld verandert en welke uitdagingen dit met zich meebrengt. Vergrijzing, verduurzaming en een toenemende rol van ICT, om maar eens enkele ontwikkelingen te noemen, en dat allemaal in tijden van economische onrust en stagnatie in de bouw.

 • Beloften van de bodem

  Na vijfentwintig jaar bodemkwaliteitsonderzoek staan bodemwetenschappers nu te trappelen om met hun kennis talloze andere maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Of het nu gaat om verstedelijking, energievoorziening of voedselproductie, het nog grotendeels onbegrepen bodem-water-systeem blijkt een vat vol ongekende mogelijkheden. Hoofdonderwerp van dit manifest: wat levert bodemonderzoek straks allemaal op en wat is er voor nodig? 

  • Voor: SKB, SIKB, Bodem+ ; Met: Tauw, Ontwerpstudio Spanjaard
 • Herijking Waterplan 2 Rotterdam

  Water helpt om van Rotterdam een aantrekkelijke, sterke en klimaatbestendige deltastad te maken. Vijf jaar na Waterplan 2 staat deze visie nog stevig overeind, de weg ernaar toe is op enkele punten aangepast. In de tussentijd is er namelijk veel gebeurd. Er is een grote hoeveelheid waterberging gerealiseerd in combinatie met vergroening van de stad.

 • De diepte in / Deep below the surface

  De Geologische Dienst Nederland is hét instituut voor kennis en informatie over de Nederlandse ondergrond. De door de overheid aan de Geologische Dienst gedelegeerde taken en actuele maatschappelijke ontwikkelingen bepalen in sterke mate de activiteiten van de dienst. De strategische keuzes bij de invulling hiervan zijn door Lijn43 beschreven in een handzame brochure, die in twee talen is gepubliceerd.

  • Voor: Geologische Dienst Nederland, TNO ; Met: mariette jongen vormgeving
 • Van Dale Pocketwoordenboeken

  Een goed woordenboek is onmisbaar bij het leren van een vreemde taal. Maar niet alleen moet de inhoud correct en up to date zijn, ook de vormgeving is van belang. Van Dale gaf zijn pockets daarom naast een inhoudelijke update, ook een nieuw jasje: een modern omslag, in de kantlijn lidwoorden vóór het trefwoord, en gekleurde gidswoorden in de betekenissen en vertalingen. Opzoeken gaat voortaan nog gemakkelijker! Lijn43 verzorgde het projectmanagement van deze herziening.

  • Voor: Van Dale
 • Wonen aan een dijk; Wonen in een polder

  Voor de inwoners van het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakten we boekjes over wat het betekent om te wonen aan een dijk of in een polder. Met eenvoudige teksten en tekeningen leggen we uit welke soorten dijken er zijn, hoe ze kunnen bewzijken en hoe Waternet ervoor zorgt dat de veiligheid ook op de lange termijn is gewaarborgd. 

 • Departementale geo-ambities

  GeoVisie: Richting Kiezen gidst de lezer door de talrijke ontwikkelingen in het geo-werkveld op nationale en internationale schaal. Met zijn overzichtelijke structuur en heldere formuleringen geeft het rapport weer waar het Ministerie van EL&I nu staat en waar het naar de komende jaren toe wil. Een handzame brochure vat het geheel nog eens kort samen: alle geo-ambities van het ministerie voor 2012-2015 overzichtelijk op een rij.

  • Voor: Ministerie van EL&I ; Met: Fresh
 • NL GEO

  Nederlanders waren altijd al knap met kaarten: zowel de VOC als TomTom danken er hun succes aan. Hoe geo-informatie Nederland ook duurzamer, veiliger mobieler, gezonder en wijzer maakt, laten we zien in dit overzichtswerk NL GEO. We schreven het samen met enkele gerenommeerde journalisten van NRC en Volkskrant: Herbert Blankesteijn en René Didde. 

  • Voor: Innovatieprogramma Ruimte voor Geo-Informatie ; Met: Ontwerpstudio Spanjaard
 • Uitbuikmodule

  Of het nu in de woningbouw is, in de glastuinbouw of op zee, de eisen aan constructies worden steeds strenger. Energiezuinig, duurzaam en veilig moeten ze zijn, en als het even kan ook comfortabel. Wat TNO voor zijn klanten kan betekenen, schreven we op in verscheidene markt- en productfolders, bijvoorbeeld over de Uitbuikmodule.

  • Voor: TNO
 • Grondzaken [jubileumboek]

  Tien jaar na de oprichting van Grondbank Midden Gelderland is Grondbank GMG geprivatiseerd. Ter gelegenheid van dit jubileumjaar maakten wij een kleurrijk boek over grondzaken. Een greep uit de inhoud: grondbeginselen, grondbeleid, grondmarkt en grondgebruik. En: meer dan 400 soorten zand, van granaatzand tot zandloperzand.

  • Voor: Grondbank GMG ; Met: Het Lab, Arnhem
 • Waternet Onderzoek

  Als de Rijn ’s zomers minder water aanvoert, leidt dat tot zoute kwel in onze drinkwater­bronnen. Klimaatverandering, waterhuishouding en drinkwater­voorziening kun je dus niet los van elkaar zien. Het onderzoek ernaar evenmin: integrale oplossingen vragen om integratie van versnipperde kennis. Aan het woord is Roelof Kruize, algemeen directeur van Waternet, in de bundel met 50 voorbeelden van geslaagde onderzoeks- en innovatieprojecten.

 • Denkend aan geo… [jubileumboek]

  In het jubileumboek Denkend aan geo... liet Lijn43 topambtenaren en andere kopstukken aan het woord over hun dromen. Shell-topman Jack Verouden droomt over een vierdimensionaal GIS, secretarris-generaal André van der Zande over burgers en bedrijven die zélf een stempel op hun omgeving drukken. 

  • Voor: ESRI Nederland BV
 • GIS Competence Center

  Nu alle GIS-kennis van het Landbouwministerie is op één plek bij elkaar is gebracht, maakten wij een portfolio waarin klanten kunnen zien wat dat allemaal oplevert. Actuele informatie over dierziekten, bijvoorbeeld, en een mobiele computer voor veldcontroles. 

  • Voor: DLG
 • Projectenwaaier

  Door coördinaten in te bouwen in hard- en software maakt Innovatieprogramma RGI ons leven makkelijker en Nederland veiliger. Lijn43 bracht alle RGI-projecten samen in een kleurrijke waaier voor professionals en burgers: ‘Welkom in de wereld van X, Y en Z!’

  • Voor: Innovatieprogramma Ruimte voor Geo-Informatie ; Met: Ontwerpstudio Spanjaard
 • Planet Earth in our hands [publiekscommunicatie]

  Voor UNESCO schreven we de prospectus voor het Internationale Jaar van de Aarde. Bijna 200 landen steunden dit initiatief van de Verenigde Naties, waaronder Nederland. In februari 2008 vertrok “The greatest show on Earth” uit Parijs. In Nederland reed een geo-truck langs middelbare scholen en bezocht een reizende tentoonstelling gemeenten en provincies. Lijn43 werkte mee aan het projectplan en de fondsenwerving.

  • Voor: UNESCO
 • Ondersteboven

  Samen met TNO maakten we een boekje over de ondergrond van Nederland. Op het Ministerie van VROM nam Pieter van Geel het eerste exemplaar in ontvangst. “De ondergrond is niet alleen het fundament voor de bouw van kantoren en bedrijven, maar ook een bron van drinkwater en een buffer voor energie”, aldus de toenmalige staatssecretaris voor milieu. Ochtendkrant De Pers besteedde een hele pagina aan dit pleidooi voor duurzaam bodemgebruik.

  • Met: TNO, mariette jongen vormgeving
 • Bovengronds

  Lijn43 liet het bestuur van de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem aan het woord over de toekomst. Belangrijkste boodschap: om te kunnen samenwerken met deskundigen op het gebied van landbouw, natuur, water, ruimte, en energie moeten we ons eerst losmaken uit de bodem. De bodemstichting SKB, kortom, gaat bovengronds. Rond deze interviews startte Lijn43 een open discussie over duurzaamheid. 

  • Voor: SKB ; Met: Walenbergh & Van Os
 • Verstandig scheppen

  Na een fusie met de Rijks Geologische Dienst, een verhuizing naar Utrecht, een reorganisatie tot TNO kerngebied en een nieuwe samenwerking met Deltares, zette TNO Bouw en Ondergrond de koers uit voor de komende 5 jaar. Lijn43 schreef mee aan het ‘Visie en Strategiedocument’ en verzorgde de eindredactie.

  • Voor: TNO Bouw en Ondergrond
 • Paprikaboekje

  Complexe maatschappelijke problemen pak je aan door doelgericht te innoveren. Tegelijk moet je gebruik maken van bestaande structuren op technologisch, sociaal en organisatorisch vlak. Met talloze voorbeelden laat TNO in dit paprikaboekje zien hoe dat werkt: door te signaleren, te analyseren, te creëren en te versterken.  

  • Voor: TNO, Business Unit Innovatie en Ruimte ; Met: Ontwerpstudio Spanjaard
 • Bodemkalender

  Voor het jaar 2010 kregen enkele samenwerkende overheden een kalender cadeau van LIB en BIELLS. Beide projecten kijken in deze vrolijke kalender terug op de periode 2005-2010, waarin zij het informatiebeheer over bodemsanering op de rails zetten. Daarin blikken ze nog een keer terug op de behaalde resultaten en proosten ze met hun opdrachtgevers op een succesvolle toekomst.

  • Voor: LIB en BIELLS ; Met: Het Lab, Arnhem; Infolines, Leiden; Loet van Moll, Arnhem
 • Grond groen gestuurd

  Een handzame flyer over een enorme berg grond, honderd keer de inhoud van Amsterdam ArenA. Zoveel grond verplaatsen we jaarlijks door Nederland. Ingenieursbureau MWH legt uit hoe je grondstromen groen kunt maken. Met alle feiten op een rijtje en vijf tips om grondstromen efficiënt te sturen, is in één oogopslag duidelijk dat door slimme sturing nog veel meer winst valt te boeken.

  • Voor: MWH ; Met: Ontwerpstudio Spanjaard
 • Met GEO kies je voor de toekomst

  Navigeerden we 10 jaar geleden nog met wegenkaarten, na de snelle opkomst van TomTom en Google Maps doet de moderne mens dat tegenwoordig op zijn mobieltje. Hoewel er jaarlijks 250 banen voor geospecialisten bijkomen, studeren er in Nederland nog geen 50 af. De campagne GO GEO wil hier verandering in brengen, want een studie met GEO is een studie met toekomstperspectief. GO GEO!

  • Voor: Stichting Arbeidsmarkt GEO
 • Het nieuwe werken in de bouw: integraal

  In een bouwput sta je nooit alleen. Er zijn altijd meerdere spelers met hun eigen plan, belang en specialisme. Bouwers, bodemkundigen en archeologen kunnen natuurlijk ieder hun eigen plan trekken, maar in de visie van SIKB werpt integraal werken veel meer vruchten af. Zo koppel je geldstromen, kennis en mankracht. Deze brochure illustreert de voordelen van deze nieuwe manier van werken in de bouw: integraal.

  • Voor: SIKB ; Met: Ontwerpstudio Spanjaard
 • Hoogvliegers

  Een dubbelinterview met een bioloog gespecialiseerd in vogeltrek en een vogelaar die op Schiphol werkt als 'adviseur birdcontrol'. Zomaar een artikel uit 10 jaar IBED, een boek waarin het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics de balans opmaakt. Wetenschap wordt vanuit de praktijk bekeken en toont in dit jubileumboek haar maatschappelijke gezicht. Motto: science for society.

  • Voor: Universiteit van Amsterdam - IBED ; Met: Coördesign
 • Bosatlas van Ondergronds Nederland

  Noordhoff Uitgevers en Lijn43 brachten in 2009 de Bosatlas van Ondergronds Nederland op de markt. Vele honderden kaarten en grafieken geven een beeld van wat de grond onder onze voeten allemaal te bieden heeft: van grondwater tot gasvelden, van archeologische vondsten tot aardkundige waarden. Dankzij onze partners en sponsors lukte het om alle middelbare scholen van Nederland een klassenset van deze unieke atlas cadeau te doen. Meer dan ooit heeft ons land hoogopgeleide aardwetenschappers en geotechnici nodig. 

  • Met: Noordhoff Uitgevers & ca. 25 partners en sponsors
 • De aarde voor in je binnenzak

  We staan er de hele dag bovenop, maar er zelden bij stil: de grond onder onze voeten. Toch komt vrijwel alles uit de ondergrond, van het zout op je eitje tot de benzine in je tank, van de verwarming in je huis tot het eten op je bord. In De aarde voor in je binnenzak laat Henk Leenaers zien dat de bodem van Nederland barst van de energie en bruist van het leven. 

  • Met: Fontaine Uitgevers & partners en sponsors