• In de concept Regionale Energiestrategie (RES) van regio Rotterdam Den Haag worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor deze regio geconcretiseerd in lijn met de eisen van de Handreiking van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Lijn43 verzorgde de taalredactie.

  • Taalredactie van een reeks rapporten (2019-2020) over dijkversterkingstechnieken, in opdracht van de POV Macrostabiliteit / Waterschap Rivierenland.

  • Actueler kan een thema haast niet zijn: de Bosatlas van de duurzaamheid verscheen op 17 oktober 2019. Lijn43 was verantwoordelijk voor projectontwikkeling en -coördinatie, research, samenstelling en tekst en eindredactie.